Find a Physician

Youtube Twitter Facebook

Endotherme™ 1470 Laser

fibre radiale LSO Medical

Endovenös laserbehandling och förbrukningsartiklar för behandling av inkontinenta safenusvener

Princip och indikationer


Principen hos Endotherme grundar sig den termiska effekten hos laser vilken består av 4 etapper:

 • Omvandling av ljus till värme
 • Överföring av värme till kärlväggen
 • Termokemisk verkan på kärlväggens vävnadsbeståndsdelar
 • Kärlväggen förstörs på platsen.

1470nm-lasern, som har en högre absorption i vävnaderna, förbättrar patientkomforten efter operationen 
samtidigt som den garanterar optimal effektivitet hos behandlingen.

Indikationerna för endovenös laserbehandling med Endotherme 1470 är termisk ocklusion av:  

 • Stora safenusvener
 • Små safenusvener
 • Perforerande kärl
 • Kärl med diameter från 4 mm 
 • Varikösa sår
 

Laser 1470nm

Endotherme 1470

graphique laser longueur d'onde

Fördelar med endovenös laser 1470 nm

Endovenös behandling med laser är en effektiv, säker, snabb och smärtfri behandlingDen här tekniken överträffar traditionell kirurgi i fråga om lätthet:
 • Lokalbedövning eller regional anestesi
 • Ingen inläggning,  öppenvård
 • Inga hematom
 • Omedelbar återhämtning
 • Inga postoperativa effekter: duscha går bra, ingen smärta .. 

 

 Ringlights skyddade radiella fiber med inkapslad atraumatisk spets undviker perforering av kärlväggen vid införandet av fibern.


Radiell emission åstadkommer homogen destruktion av kärlväggen enbart, utan risk för skador på omgivande vävnader.

Tekniska specifikationer för Ringlight radiell fiber finns här

Finns i standardvarianten 600µm och Slim 400µm 

  Veine

Tekniska specifikationer för Endotherme 1470-laser.  

Laser :
Våglängd :
Effekt :

Avkylning :
Funktion :
Laserklasse :
DM-klass :

Lasersiktning :
Våglängd :
Effekt :
Laserklass :

Försörjning :
Tyngd :
Mått :
Certifiering :

Laserdiod
1470 nm +/-10
15 Watt
Peltier och lucht

Kontinuerlig eller puls, 0,1 till 25 s.  

IIb (Direktiv 93/42/EG) 
Laserdiod
635 nm +/- 20

Mindre än 2 milliwatt
3R
110-240 VAC ; 50 tot 60 Hz
15 kg
H 45cm × L 45cm × l 35cm.
CE 0120

Satser och tillbehör för endovenös laserbehandling

Välj efter behov bland sortimentet av tillbehör och satser

Den kompletta satsen för genomförande av endovenös laserbehandling. (Punktionsnål, införingssats, kateter...)

Infiltrationspumpen rullpumpar, pumpar med universalkontroller och -reglage samt rör 

 • Se detaljerad information om satsernas innehållhär
 

 

Erkänd och publicerad effektivitet

En prospektiv jämförelse av fyra metoder för endovenös termisk ablation.
Dzieciuchowicz L, Krasinski Z, Gabriel M and Espinosa G.
Przeglad Chirurgiczny 2011;83,11,897-606.

Slutsats: "Endovenös laserbehanling via öppenvården är en effektiv och säker behandlingsmetod när det gäller ytlig venös staminsufficiens även hos patienter med trombotiska riskfaktorer. Alla de undersökta metoderna verkar vara lika effektiva när tillräcklig lysdiod tillämpats. RFA har en högre risk för postoperativ parestesi än endovenös laserbehandling. Fördelen med 1470 nm-laser är hög effektivitet med låg lysdiod och snabb kärlkontraktion, vilket kan ge bättre långsiktiga resultat och färre perioperativa komplikationer."

Länk till den fullständiga artikeln

Fotogalleri Endotherme

 

 

För mer information :